Rohová pohovka s polštáři
Rohová pohovka s polštáři
  
  • ČALOUNICKÉ PRÁCE     
 
  • DROBNÉ KREJČOVSKÉ PRÁCE
 
  • PRÁCE NA ZAKÁZKU
 
  • DOPRAVA DO 20 KM ZDARMA
 


 
 
Rohová pohovka
Rohová pohovka
Sídlo firmy
Sídlo firmy
Mapa sídla firmy
Mapa sídla firmy
Obchodní pomínky Čalounictví Natálie
Všeobecné obchodní podmínky
 
I. Úvodní ustanovení
 
Tyto obchodní podmínky platí pro výrobu a nákup v internetovém obchodě společnosti Čalounictví Natálie a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.


II. Uzavření kupní smlouvy

1.Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu společnosti  Čalounictví Natálie , jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2.Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.

3.Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.

4.Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

5.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.

6.Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.

7.Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.

8.Vyplněním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.
 

III. Expediční lhůty a dodací podmínky
 
1.Vámi objednané zboží Vám bude zasláno přepravní službou PPL nebo ČP, přičemž poštovné hradí příjemce. Balné je zdarma.


2.O termínu dodání budete vyrozuměni písemně, na základě výrobní kapacity.

3.Tyto podmínky platí pro expedici po České republice.

 
IV. Reklamace
1.Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu společnosti  Čalounictví Natálie  a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.
 

V. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží
 
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží (v nepoškozeném obalu), bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží. Vrátit nelze zboží, které bylo zákazníkovi na základě jeho objednávky speciálně vyrobeno.
 
 
VI. Závěrečná ustanovení
 
1.Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.


2.Účastníci, se, výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.
 
 
 
Reklamační řád
 
I. Základní podmínky reklamace
 
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
 
II. Vyřízení reklamace
 
Uplatní-li, kupující právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, bude reklamace, včetně odstranění vady, vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.
 
 
1.Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese:  Potenskas@seznam.cz.
Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail, číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace. Ve všech případech je třeba předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

2.Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího.

Upozornění:
V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.

3.Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.

4.Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.

 
Židle po opravě čalounění
Židle po opravě čalounění
Křeslo
Křeslo
TOPlist
 
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one